strona główna
  English

Zaraz po wojnie

Czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki? Jak w pierwszych latach nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej i atmosferze, z jednej strony, „euforii odbudowy” i nadziei, z drugiej „wielkiej trwogi” odnajdywali się artyści? Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób złożoność nastrojów społecznych i napięcia polityczne w powojennej Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, fotografii, filmie, a także architekturze i wzornictwie.

03.10 - 10.01

Marek Sobczyk
„muzeum” w cudzysłowie

Zapraszamy na wernisaż wystawy w piątek, 4 grudnia o godz. 19. Otwarcie poprzedzi spotkanie prasowe na wystawie o godz. 12

„muzeum” w cudzysłowie to […] indywidulana odpowiedź na zjawisko gromadzenia kolekcji, tworzenia nowych miejsc zbiorów, muzeów, zatrudniania kuratorów, nakręcania maszynerii rynku dla potrzeb tworzących się kolekcji, jak również obszaru prezentowania kolekcji, wydawania opracowań” – pisał w 2006 roku Marek Sobczyk, przy okazji wystawy prezentowanej w Małym Salonie Zachęty.

Na wystawie artysta bada m.in. sztukę krytyczną (Kowalski, Kozyra, Żmijewski), twórczość Uklańskiego, ale też Polkego, Richtera i Duchampa. Poprzez wzięcie tych (i innych) nazwisk w cudzysłów publiczność otrzymuje nie tyle ich sztukę, co jej obraz, analizę stylu artystów autorstwa Marka Sobczyka. W tej odsłonie „muzeum” w cudzysłowie instalacjom, rzeźbom i obiektom według idei Sobczyka towarzyszą obrazy Marka Sobczyka – będącego jednym z najciekawszych współczesnych malarzy, którego miejsce w kanonie sztuki polskiej wydaje się być niezachwiane.

05.12 - 31.01

oprowadzanie tematyczne

30 listopada 2015 (poniedziałek), godz. 18
Specjalne tematyczne oprowadzanie po wystawie „Zaraz po wojnie”

Odbudowa Warszawy

prowadzenie Magdalena Zięba

W tym dniu w godzinach 12–20 wystawa będzie czynna dla zwiedzających.

zbiórka w holu głównym
wstęp wolny

30.11 18:00

promocja książki

30 listopada 2015 (poniedziałek), godz. 18.30
Promocja książki Romana Pawłowskiego Bitwa o kulturę. #przyszłość

W spotkaniu wezmą udział Roman Pawłowski i Ola Wasilkowska a rozmowę poprowadzi Igor Stokfiszewski.

Księgarnia Artystyczna
wstęp wolny

30.11 18:30

Ieva Epnere
Piramida i inne historie

Miejsce Projektów Zachęty
ul. Gałczyńskiego 3

Widz przychodzący na wystawę Ievy Epnere „Piramida i inne historie” ma szansę skonfrontować najnowszy projekt artystki z wyborem jej wcześniejszych prac. Punktem wspólnym wszystkich wydaje się być próba uwidocznienia przez Epnere duchowego wymiaru sztuki.

21.11 - 17.01