strona główna
  English

Zaraz po wojnie

Czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki? Jak w pierwszych latach nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej i atmosferze, z jednej strony, „euforii odbudowy” i nadziei, z drugiej „wielkiej trwogi” odnajdywali się artyści? Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób złożoność nastrojów społecznych i napięcia polityczne w powojennej Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, fotografii, filmie, a także architekturze i wzornictwie.

03.10 - 10.01

Ieva Epnere
Piramida i inne historie

Miejsce Projektów Zachęty
ul. Gałczyńskiego 3

Widz przychodzący na wystawę Ievy Epnere „Piramida i inne historie” ma szansę skonfrontować najnowszy projekt artystki z wyborem jej wcześniejszych prac. Punktem wspólnym wszystkich wydaje się być próba uwidocznienia przez Epnere duchowego wymiaru sztuki.

21.11 - 17.01

spotkanie z cyklu Sztuka i filozofia

25 listopada 2015 (środa), godz. 17
Spotkanie z cyklu Sztuka i filozofia towarzyszące wystawie „Zaraz po wojnie”

Pozostałości życia, pozostałości śmierci – czy ruiny należą do przeszłości, czy do nas?

Otwarty wykład gościnnie poprowadzi prof. Wiesław Juszczak, wybitny historyk sztuki i znawca kina, którego prelekcji będą towarzyszyć fragmenty filmów Federica Felliniego Satyricon (1969) oraz Rzym (1972).

W trakcie seminarium dla grupy studentów ASP i IF UW – odwołując się do zaprezentowanego materiału filmowego, a także do wystawy „Zaraz po wojnie” – będziemy chcieli zastanowić się nad sensem ruin.

sala multimedialna
wejście od ul. Burschego
wstęp wolny

25.11 17:00